Circulaire Economie in Bergen op Zoom

Het creëren van een circulaire economie is noodzakelijk in de tijd waarin wij leven. Fossiele bronnen en metalen raken niet alleen op, het gebruik ervan levert ook ernstige schade op voor het milieu en het klimaat. Die manier van productie moet anders: van lineair naar circulair. Ook in het klimaat akkoord van Parijs is hier wereldwijd overeenstemming over bereikt: we moeten op een andere manier gaan produceren en denken.  Al eerder waren hiervoor internationaal belangrijke afspraken gemaakt met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, oftewel, SDG’s).  Dit zijn 17 doelen over duurzaamheid en rechtvaardigheid in de wereld.

Deze internationale afspraken zijn juist op lokaal niveau van groot belang. Alleen als iedereen meedoet kunnen de wereld veranderen. Ook de gemeente Bergen op Zoom neemt haar verantwoordelijkheid en kiest voor circulair en duurzaam!

Wat is circulaire economie?

Een circulaire economie gaat over transitie; in dit geval over de overgang van de lineaire economie (‘grondstoffen delven -> producten maken -> producten weggooien’) met eindige grondstoffen naar een economie waarin grondstoffen en producten in een gesloten kringloop blijven (‘afval bestaat niet’).

Het resultaat van de lineaire economie is dat natuurlijke hulpbronnen uitgeput raken en tegelijk het ecologische draagvlak van de planeet overschreden wordt.

De natuur laat zien dat het ook anders kan. Afval bestaat niet in de natuur. Een dode boom biedt bijvoorbeeld weer voedingsstoffen voor een volgende boom om te groeien. Wanneer afval in productieprocessen de grondstof voor nieuwe producten is, is sprake van circulaire economie. In deze situatie zijn de kringlopen gesloten en verdwijnt er geen materiaal als afval. Het nabootsen van de natuur is een belangrijk kenmerk van de circulaire economie.

Bij circulaire economie wordt onderscheid gemaakt tussen twee kringlopen: de biologische kringloop en de technische kringloop. Bij de biologische kringloop worden gebruikte groene grondstoffen weer teruggegeven aan de natuur en kunnen zo opnieuw gebruikt worden. Voor de technische kringloop worden producten zodanig ontworpen dat ze opnieuw (hoogwaardig) gebruikt kunnen worden.

Hergebruik

Bij het uitschrijven en aanbesteden van grote projecten kijkt de gemeente als eerst naar de mogelijkheden voor hergebruik. Welke materialen kunnen nog een keer gebruikt worden? Stoeptegels krijgen soms een nieuwe bestemming bijvoorbeeld. Maar het kan ook voorkomen dat ze niet meer goed zijn. In dat geval wordt er puingranulaat van gemaakt. Dit kan verwerkt worden in beton. Bij de woningen op de Nieuwe Kaai in de wijk Scheldevesting zijn hier bijvoorbeeld de funderingen mee gemaakt.

Andere keren moet er iets nieuws worden gemaakt; zoals het geluidsscherm langs de Randweg Noord. Daar kun je geheel nieuw beton voor gebruiken, maar dat kost veel energie en grondstoffen, terwijl er ook heel veel oud materiaal nog prima gebruikt kan worden! De gemeente heeft ondernemers gevraagd met een voorstel te komen voor een geluidsscherm van hergebruikt materiaal. Het winnende ontwerp is gemaakt van gerecycled kunststof; een duurzame oplossing dus, ook omdat kunststof lang meegaat en anders als afval was verbrand.

Biobased in Bergen op Zoom

Op dit moment wordt er binnen de gemeente Bergen op Zoom volop geëxperimenteerd met nieuwe materialen om te ontdekken wat werkt, en wat niet. Er wordt als eerste gekeken naar groene reststromen die bijvoorbeeld voor de voedingsindustrie of landbouw niet meer bruikbaar zijn zoals plantenresten of aardappelschillen. Soms worden gewassen speciaal voor dit doeleinde geteeld, maar dan is het wel belangrijk dat ze veel CO2 opnemen en snel groeien zonder veel water te gebruiken (zoals Olifantsgras).

In het Anton van Duinkerkpark zijn bijvoorbeeld 11 bankjes geplaatst die van beton en olifantsgras zijn gemaakt. Het Zoomlandviaduct (Gareelweg over de A58 Bergen op Zoom-Roosendaal) is voorzien van een afscherming van biobased materiaal, gemaakt van vlasvezel versterkt met een biobased hars en een groenkleurige UV-blocker. Het is de eerste keer dat dit nieuwe materiaal in de buitenlucht is toegepast.

Duurzame Doeners:

Dit project draagt bij aan:

X
Share via
Copy link
Powered by Social Snap