Klimaatbestendig maken van Bergen op Zoom

Partners:
Waterschap Brabantse Delta, Brabant Water

Als gevolg van klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hogere temperaturen, nattere winters, heftigere buien, kans op drogere zomers en een sneller stijgende zeespiegel. Tegelijkertijd breidt het stedelijk gebied zicht steeds meer uit, waardoor er meer verharding en bebouwing ontstaat.

Het klimaatbestendig maken van de gemeente betekent dat we slim om moeten gaan met de inrichting van de openbare ruimte. Daarvoor nemen we maatregelen zodat regenwater aan de ene kant goed wordt afgevoerd en aan de ander kant wordt vastgehouden in droge periodes en dat hittestress wordt tegengegaan.

Het doel
Vanaf 2020 klimaat adaptief te handelen, zodat in 2050 het bebouwde gebied voldoende klimaatbestendig ingericht is en beheerd wordt.

Het resultaat tot nu toe:
De gemeente is al actief met het klimaatbestendig maken van de leefomgeving.
1. Regenwater wordt steeds meer afgekoppeld van het riool en afgevoerd naar wadi’s, infiltratie, groenstroken en daarvoor ingerichte wegen. Hierdoor is de kans op regenwateroverlast tot het minimum beperkt.
2. ‘Natuurinclusief ontwerpen’ van de bebouwde omgeving; dus meer bomen, planten en gras aanleggen.
3. Water opvangen in Wadi’s
4. Waterdoorlatende parkeerplekken aanleggen, bijvoorbeeld in de wijk Gageldonk West zijn deze al aangelegd.
5. Verbinding tussen vijvers en sloten maken: om deze manier kan het water beter doorstromen wat ook goed is om blauwalg tegen te gaan.

Hoe kun jij bijdragen?
1. Leg een (gevel) tuin aan!
Door tegels te vervangen door planten kan water makkelijker weg en het ziet er ook nog eens mooi uit!
2. Maak een groen dak
Een dak met mos of planten, of zelfs een daktuin als dat kan, is goed voor het opvangen van water, en isoleert daarnaast ook.
3. Kies voor waterdoorlatende tegels op je oprit
Er zijn tegels te koop die ruimte laten voor gras waar het water makkelijk doorheen kan lopen. Ideaal voor op de oprit.

Duurzame Doener:

Dit project draagt bij aan:

X
Copy link
Powered by Social Snap