Snoeproutes

Partners:
Gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht en Milieu Educatief Centrum Roosendaal

Snoeproutes zijn de fietsroutes van kinderen van en naar school die duidelijk herkenbaar zijn aan het zwerfafval van weggegooid verpakkingsmateriaal. Voor buurtbewoners is dit een grote ergernis en het staat dan ook hoog op de leefbaarheidsagenda’s om hier iets aan te doen. In dit project gaan de leerlingen zich verdiepen in het onderwerp en krijgen ze de vraag om een oplossing te bedenken. We starten de dialoog vanuit het uitgangspunt: Je gooit veel “geld” op straat. Met het inzicht “Afval is Grondstof” en een “Grondstof heeft Waarde” dagen we de leerling uit om een afvalproduct als een nieuwe grondstof te zien. Wat kun je ervan maken? Wat kun je eraan verdienen? Zo ontdekken ze de waarde van afval en kunnen ze bedenken hoe ze het zwerfafval op de snoeproutes kunnen voorkomen.

Het doel
Doel van het project is dat leerlingen bewust worden van de problematiek, actief nadenken over oplossingen en gedragsverandering. De focus van dit project ligt op het ontwerpend leren; oplossingen bedenken. De leerlingen gaan informatie verzamelen bij lokale organisaties die een duurzame boodschap op dit vlak hebben en maken hiermee kennis met de wereld van ondernemers en werkgevers.

Het resultaat tot nu toe

Tot nu toe hebben drie middelbare scholen in de regio het educatief traject gevolgd. In september 2019 gaan drie andere middelbare scholen met het project aan de slag.

Duurzame Doeners:

Dit project draagt bij aan:

X
Share via
Copy link
Powered by Social Snap