In bergen op zoom zijn drie bedrijventerreinen waar specifiek aandacht is voor duurzaamheid. Dit zijn lage meren/ meilust, Oude Molen en Theodorushaven/Noordland. 

Energieneutraal bedrijventerrein Bergen op Zoom – Lage Meren Meilust

Het bedrijventerrein Lage Meren Meilust (LMM) in Bergen op Zoom wil Brabantse koploper worden op het gebied van duurzaam en energiezuinig ondernemen. Bedrijvenvereniging LMM wil het voortouw nemen bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen uit het Parijs-akkoord. Een van de startactiviteiten is dat van de bedrijven op het terrein een CO2-footprint wordt gemaakt. Daarvoor gebruiken de bedrijven de Milieubarometer. Voor veertig bedrijven zijn in 2017 footprints gemaakt. Doordat alle bedrijven in de Milieubarometer werken kunnen ze onderling hun resultaten vergelijken en kan een totaal berekend worden. Komende jaren wordt de ontwikkeling ook met de Milieubarometer gemonitord. Stimular heeft een speciaal account voor het bedrijventerrein ingericht en helpt bij interpreteren van de resultaten.

Bekijk hier een filmpje over Lage meren/Meilust

 

Green Chemistry Campus op Theodorushaven/Noordland

Op het terrein van chemisch multinational SABIC is sinds 2011 de Green Chemistry Campus gevestigd: een broedplaats voor biobased innovaties op het gebied van agro en chemie. Hier werken grote en kleine bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden samen aan de ontwikkeling van hoogwaardige biobased materialen, chemicaliën en coatings. Centraal hierbij staat het gebruik van agrarische reststromen, waaruit groene bouwstenen worden verkregen.

Partners en initiatiefnemers van de Green Chemistry Campus zijn de Provincie Noord-Brabant, de gemeente Bergen op Zoom, SABIC en de regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN West-Brabant. De Campus is gevestigd op het terrein van SABIC in Bergen op Zoom.  Onlangs werd de Campus verkozen tot beste publiek-private samenwerking van het jaar.

 

Oude Molen

Project ‘Duurzaam ondernemen op bedrijventerrein Oude Molen’
In mei 2018 is het project ‘Duurzaam Ondernemen op bedrijventerrein Oude molen’ officieel van start gegaan. De ondernemers die meedoen aan de koplopersgroep zijn:

  • O’Vita
  • Rommtech
  • Hydrosan
  • Eco-Point
  • Koolen Photography
  • Metrical
  • Patric Warmte Service

Zij vullen de milieubarometer in die beschikbaar is gesteld door de gemeente Bergen op Zoom. Zie voor meer informatie op https://www.milieubarometer.nl/nl/home/

 

X
Share via
Copy link
Powered by Social Snap