Privacyverklaring

Binnen de gemeente Bergen op Zoom wordt gewerkt met persoonsgegevens van inwoners, medewerkers en partners. U moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. U heeft daar ook recht op. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywet). In deze privacyverklaring leest u hoe de gemeente Bergen op Zoom uw privacy in acht neemt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Gemeente Bergen op Zoom verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Persoonsgegevens die wij bijvoorbeeld verwerken zijn: naam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bsn-nummer en bankgegevens.

Waarom is dat nodig?
Gemeente Bergen op Zoom verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken, en om u van dienst te kunnen zijn. Bijvoorbeeld voor het beoordelen van uw aanvraag bij de gemeente of om contact met u op te nemen als dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Bewaartermijn
Gemeente Bergen op Zoom zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met anderen
Gemeente Bergen op Zoom verstrekt uw gegevens uitsluitend aan andere organisaties als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht maken wij schriftelijke afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Bergen op Zoom blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging
Gemeente Bergen op Zoom neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).  

Privacyrechten 
U heeft onder andere het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Meer informatie over uw rechten is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt uw rechten gebruiken door een schriftelijk verzoek in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. De gemeente zal in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. De gemeente kan daarbij aanvullende informatie opvragen om vast te stellen dat uw verzoek daadwerkelijk betrekking heeft op uw eigen persoonsgegevens. Het is namelijk niet toegestaan om de gegevens van andere personen in te zien.

Cookies
Gemeente Bergen op Zoom gebruikt functionele cookies, technische cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De functionele en technische cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Aanvullende informatie
Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan kunt u vinden in ons privacybeleid en privacyreglement

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming
De functionaris gegevensbescherming van de gemeente Bergen op Zoom houdt toezicht op de bescherming van privacy binnen de gemeente Bergen op Zoom. Als u vragen heeft over het over het privacybeleid van de gemeente Bergen op Zoom of over het uitoefenen van uw privacyrechten, kunt u contact opnemen met de gemeentelijke Functionaris Gegevensbescherming.

Functionaris gegevensbescherming Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-277576

E-mail: FG@bergenopzoom.nl 

X
Share via
Copy link
Powered by Social Snap