Bestuursvoorzitter van Deeltaxi West-Brabant en wethouder in Bergen op Zoom, Andrew Harijgens, ondertekende op 8 april samen met 7 andere West-Brabantse gemeenten het bestuursakkoord ‘Zero-Emissie Doelgroepenvervoer 2025‘. In dit akkoord staat dat de gemeenten in Regio West-Brabant gaan werken aan het duurzaam maken van doelgroepenvervoer. 

Doelgroepenvervoer is het vervoer van mensen die vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking tijdelijk of chronisch niet zelfstandig kunnen reizen. Hiervoor is speciaal vervoer, zoals busjes of de deeltaxi..Met het ondertekenen van dit akkoord zeggen de gemeentes toe om extra in te zetten op het uitstoot- vrij maken voertuigen die hiervoor worden gebruikt. 

Het ’emmissie-vrij’ maken van dat vervoer kan bijvoorbeeld door zoveel mogelijk voor elektrische voertuigen te kiezen, in plaats van voertuigen op benzine of diesel. Een ideaal moment is wanneer de oude busjes of auto’s zijn afgeschreven en nieuwe worden ingekocht. Ook moet de gemeente dan zorgen dat er meer laadpalen zijn of vulstations voor waterstof. 

Het bestuursakkoord ontstond op 31 mei 2018 toen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met enkele koplopers het akkoord ondertekenden. De regio West-Brabant volgt het voorbeeld van Publiek Vervoer Groningen Drenthe, Stroomlijn, gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag en gemeente Hoorn.

X
Share via
Copy link
Powered by Social Snap