Het dak van het pand Eventum aan de Dr. Ir. van Veenweg wordt de nieuwe locatie voor een zonnecentrale die de gemeente Bergen op Zoom ter beschikking stelt. Het dak van het Eventum biedt ruimte voor 800 zonnepanelen. Wie zelf geen ruimte en mogelijkheid heeft op het eigen dak voor zonnepanelen en in het omliggende postcodegebied woont, kan meedoen met de zogenaamde postcoderoos- regeling.

De bedoeling was dat de zonnepanelen op het dak van De Wittenhorst in halsteren geplaatst zouden worden. Maar na onderzoek blijkt dit toch niet mogelijk. Het dak van Eventum is al wel bij de bouw geschikt gemaakt voor zonnepanelen en kan zonder investeringen hiervoor worden gebruikt.

Het project wordt gecoördineerd door de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom. Wie gebruik wil maken van duurzame stroom van het dak, wordt daarom lid van de energiecoöperatie. Samen met de andere leden breng je kapitaal in. Dat kapitaal gebruikt de coöperatie om grootschalige gezamenlijke zon- en windenergieprojecten te starten. De leden krijgen 15 jaar lang de energiebelasting over de opgewekte energie terug. Dat levert je jaarlijks honderden euro’s op. Het verwachte rendement is ongeveer 5%. Veel hoger dus dan dan de rente die je op een spaarrekening krijgt. Daar komt dan nog de ‘verkoop’ van de opgewekte stroom bij.

Op dit moment is er al door 20 particulieren ingelegd voor ongeveer 200 zonnepanelen. Het plan is om begin volgend jaar te starten met de installatie en dan komen de eerste 316 panelen op het dak.

Weten of jij in het postcodegebied valt? Kijk op de website van STEB voor meer info!

X
Share via
Copy link
Powered by Social Snap