Het bedrijf Lineage Logistics wil de restwarmte die vrijkomt vanuit hun bedrijfsactiviteiten op het Noordland inzetten als duurzame warmtebron voor woningen. Corporatie Stadlander gaat onderzoeken of hun woningen en wooncomplexen in de wijken Noordgeest, Tuinwijk en Meilust  te koppelen  zijn aan deze warmtebron, zodat er uiteindelijk op termijn een alternatief kan ontstaan voor aardgas.

Samen met de gemeente Bergen op Zoom tekenden de twee partners hiervoor op 1 maart een intentieverklaring. De REWIN treedt als projectleider op. Dat doet ze namens Symbiosis4Growth. Dat is een koepel van organisaties als Midpoint Brabant, Impuls Zeeland, de rijksdienst voor ondernemend Nederland, de BOM en de provincies Noord-Brabant en Zeeland. 

Zoals bekend liggen er wereldwijd grote opgaven op het gebied van duurzaamheid en energietransitie. Zowel overheid als bedrijfsleven dragen daar hun steentje aan bij. De gemeente Bergen op Zoom wil nog dit jaar haar visie op de warmtetransitie vaststellen. Vooruitlopend hierop heeft de gemeenteraad het concept Regionale Energie Strategie geaccordeerd. 

Wethouder Jeroen de Lange (Economische Zaken) is enthousiast over de totstandkoming van de intentieverklaring. “Goed om te zien dat op dit gebied vraag en aanbod elkaar optimaal aanvullen. Mooi dat Stadlander een pro-actieve rol pakt en haar innovatiekracht toont en dat Lineage Logistics de bestaande en toekomstige koelvriesgebouwen wil verduurzamen en de restwarmte beschikbaar wil stellen voor de bebouwde omgeving in de buurt”. 

Projectleider Sape de Haan van Symbiosis4Growth sluit hierbij aan: “De koelmachines van Lineage Logistics produceren grote hoeveelheden onbenutte restwarmte. Hiermee kunnen circa 3000 huishoudens jaarlijks van warmte worden voorzien en wordt en wordt er 5600 ton CO2 bespaard”. 

Marco Bakx, programmadirecteur Stadlander: “Het is een uitdaging hoe we grote, wereldwijde afspraken over duurzaamheid naar iets tastbaars voor onze wijken en kernen vertalen. We zien in deze verkenning kansen die direct bijdragen aan het toekomstbestendig maken van onze woningen en woonomgeving. Natuurlijk gaan we hier ook over in gesprek met onze huurders. We doen mee aan deze verkenning om de energielasten van onze huurders in de toekomst betaalbaar te kunnen houden”. 

X
Share via
Copy link
Powered by Social Snap