Bergen op Zoom, 25 maart- Afgelopen donderdag heeft de Bergse raad de RES 1.0 met grote meerderheid vastgesteld. De RES 1.0 is de eerste uitwerking van de Regionale Energie Strategie (RES) West-Brabant. In dit document staat hoe we de komende jaren samen als regio 2.2 TWh hernieuwbare energie op gaan wekken. Daarmee draagt de regio bij aan het Nationale Klimaatakkoord dat in 2019 is afgesproken. 

Klimaatakkoord

Voor de uitvoering van het akkoord is Nederland opgedeeld in energie-regio’s (RES- regio’s). Die bestaan uit onder meer gemeentes, provincie, waterschap, energie coöperaties en nutsbedrijven. In totaal hebben ze de opdracht om 35 TWh hernieuwbare energie op land op te wekken. Bergen op Zoom maakt onderdeel uit van de energieregio West-Brabant.

Binnen de RES wordt lokaal samengewerkt aan meer duurzame elektriciteit, de omschakeling van gas naar elektriciteit voor het verwarmen van huizen (energietransitie). Verder wordt er gekeken hoe we elektriciteit kunnen opslaan en hoe de infrastructuur slim kan worden aangepast. 

Doelstellingen voor Bergen op Zoom

In de hele RES – West Brabant is het doel om in 2030 2,2 TWh duurzaam op te wekken. Dit zal gebeuren met grootschalige wind- en zonne-energie en nieuwe technieken. Voor Bergen op Zoom betekent dat 72 GWh aan opwek via windenergie en 47 GWh door zonnepanelen op grootschalige industriële daken. Er wordt ook gekeken naar de verduurzaming van de warmtevoorziening en de uitbreiding van het regionale warmtenet. 

De plannen concreet maken in de RES 2.0

Dat de gemeenteraad nu heeft ingestemd, brengt de uitvoering van de plannen een stap dichter bij. Ook de andere raden in de regio en de provincie moeten akkoord gaan, zodat er verder gewerkt kan worden aan de RES 2.0. Daarin zal concreter worden waar de zonneparken en windturbines precies kunnen komen en op welke nieuwe technieken er wordt ingezet. 

Inwoners worden lokaal eigenaar van nieuwe projecten

Het opwekken van energie levert natuurlijk ook geld op. In de RES 1.0 is afgesproken dat voor nieuwe windprojecten minimaal 50% of meer in lokaal eigendom moet worden opgewekt; lokaal eigenaarschap dus. Het geld kan dit oplevert kan dan gebruikt worden om huizen beter te isoleren, meer natuur aan te leggen of sociale project in de wijken, zoals een speeltuin of buurthuis. 

Meer weten over de RES West-Brabant ? Kijk het webinar voor bewoners terug, of ga naar de website van Energieregio West-Brabant.

X
Share via
Copy link
Powered by Social Snap