Aan de Klutsdorpseweg in Lepelstraat is donderdag 7 oktober gestart met de aanleg van een unieke weg. Hier wordt namelijk het eerste stukje groen asfalt aangelegd in Bergen op Zoom. Groen? Nouja, het is gewoon donkergrijs van kleur, maar het materiaal kun je gerust groen noemen. Het asfalt is een mengsel waarin 30% van de fossiele bitumen wordt vervangen door het plantaardige lignine in combinatie met  30% gerecycled asfalt.

Asfalt dat CO2 opslaat

Lignine is een stof die een natuurlijke binder is en stevigheid geeft zoals het ook in planten en bomen doet. Het komt onder andere als reststroom vrij bij de productie van pulp en cellulose. Bij het ontstaan van lignine, tijdens de groei van planten en bomen, wordt koolstofdioxide uit de atmosfeer opgenomen en, eenmaal verwerkt in asfalt, voor lange tijd vastgelegd in de weg. Een bijkomend voordeel is dat met lignine dewegenbouwers een alternatieve grondstof geboden wordt voor (fossiele) bitumen

 Grootschalig proefproject

Inmiddels worden er 25 proefstroken gemonitord van verschillende samenstellingen en voor verschillend weggebruik. Proefstroken zoals in Lepelstraat maken het mogelijk om ervaring en kennis uit te breiden. Er worden testen gedaan op arbo- en milieutechnische aspecten. Ook op de lange termijn wordt gekeken hoe het asfalt zich houdt. Richard Gosselink, coördinator van het project en werkzaam bij Wageningen Food & Biobased Research (WFBR): “Eind 2021 ronden we het project af. Tot nu toe zijn de resultaten zeer bemoedigend. Het ziet er naar uit dat we een klimaatvriendelijk alternatief voor traditioneel asfalt in handen hebben.” De gemeente Bergen op Zoom is onder de wegbeheerders een van de koplopers die het mogelijk maakt om zo ervaring en kennis op te doen. 

 

X
Share via
Copy link
Powered by Social Snap