Oproep: Help mee energiearmoede in Bergen op Zoom te verminderen en word vrijwilliger.

Om energiearmoede te verminderen, is de gemeente gestart met een programma om huishoudens die de eenmalige energietoeslag hebben ontvangen en in een laag-energielabel-huis wonen, te bezoeken. Hier biedt de gemeente concrete ondersteuning, zoals het vervangen van lampen door ledlampen, plaatsen van tochtstrips en radiatorfolie, en andere energiebesparende maatregelen.

De gemeente kan dit niet alleen en roept daarom uw hulp in. De gemeente zoekt vrijwilligers, bij voorkeur uit dezelfde buurt, die getraind en begeleid zullen worden om deze huishoudens te bezoeken in september en oktober. Na een beperkt aantal momenten van medewerking, is het project voor vrijwilligers afgerond, en hebben zij concreet bijgedragen aan het verminderen van energiearmoede in Bergen op Zoom. Als vrijwilliger ontvangt u goede begeleiding en instructies vanuit de gemeente en samen met welzijnsorganisatie WijZijn. U zult goed voorbereid en vol zelfvertrouwen aan de slag kunnen gaan.

© Christian Keijsers Fotografie

 

AANMELDEN ALS VRIJWILLIGER  (druk op de titel voor het aanmeldformulier)

https://duurzaambergenopzoom.nl/aanmelden-vrijwilligers-bestrijding-energiearmoede/In de gemeente Bergen op Zoom hebben ruim 4.300 inwoners een eenmalige energietoeslag ontvangen. Deze huishoudens moeten rondkomen van een bedrag van 120% op bijstandsniveau of minder. Nederland ziet een groeiende groep kwetsbaren ontstaan, met problemen zoals energiearmoede, menstruatiearmoede, voedselarmoede, en meer. Zelfs kleine negatieve veranderingen, zoals stijgende energiekosten, kunnen deze mensen in financiële problemen brengen. Eenmaal in die situatie beland, komen huishoudens in een neerwaartse spiraal terecht.

Meer informatie of vragen?
Wilt u meedoen of wilt u meer informatie over ‘minder-energiearmoede in Bergen op Zoom’? Neem dan contact op met Marinus Jan Veltman van de gemeente Bergen op Zoom via e-mail: info@duurzaambergenopzoom.nl of bel naar nummer 14 0164.

 

X
Share via
Copy link
Powered by Social Snap