De gemeente Bergen op Zoom heeft een start gemaakt met de verkenning van duurzame warmte op de Bergse Plaat. Samen met de Werkgroep Energietransitie Bergse Plaat, de lokale Stichting STEB (Stichting Energietransitie Bergen op Zoom), Stadlander en wijkcommissie de Bergse Plaat is een inwonersavond georganiseerd om de warmtevisie aan bewoners te presenteren. Bij deze eerste bijeenkomst zijn de bevindingen opgehaald over de warmtevisie en de mogelijkheden op de Bergse Plaat. 

Tijdens de eerste informatiebijeenkomst in de basisschol de Kreek kwamen er vanuit de bewoners verschillende vragen naar voren. Het blijkt dat de energietransitie leeft, maar dat er tegelijk veel onduidelijkheid is over het proces, de juiste keuzes en de rol van de gemeente. Wordt het een individuele oplossing met een warmtepomp of moeten we kiezen voor een warmtenet? Kan het elektriciteitsnet het allemaal wel aan? En hoe betrekken we alle doelgroepen bij de keuzes die gemaakt moeten worden? 
 
Tom Cats, lid van de Werkgroep Energietransitie Bergse Plaat: “Het is duidelijk dat een groot gedeelte van de Bergse Plaat positief staat tegenover de energietransitie, maar men heeft wel veel vragen. Men wil graag mee, maar we hebben ook een groep die over de streep moet worden getrokken. Het zijn nu eenmaal flinke investeringen waarvan niet altijd duidelijk is of deze terugverdiend gaan worden.” 
 
Onderzoek warmteoplossing 
Met de input uit de informatiebijeenkomst is samen met de wijkcommissie opdracht gegeven aan het onderzoeksbureau van Overmorgen/Arcadis om een verdiepend onderzoek te doen naar de kansrijke duurzame warmteoplossingen voor woningen op de Bergse Plaat. Dit verdiepende onderzoek moet uitwijzen wat de beste alternatieven zijn voor duurzame warmte voor de verschillende woningen. De resultaten van het onderzoek worden begin 2024 verwacht.  

Warmtevisie 
Op 20 april 2023 heeft de gemeenteraad de warmtevisie vastgesteld. De warmtevisie schetst een globaal tijdspad voor de gemeente en wordt per wijk aangegeven wat de meest kansrijke alternatieven zijn voor aardgas. Ook zijn er 4 verkenningsbuurten aangewezen, waarin de transitie naar een aardgasvrij alternatief als eerste van start kan gaan. Dit betreft dus o.a. de Bergse Plaat. 

Samen met inwoners wil de gemeente de komende jaren aan de slag met het opstellen en uitvoeren van wijkuitvoeringsplannen. Het opstellen van deze wijkuitvoeringsplannen start met een verkenning. In 2030 is de doelstelling van de gemeente om maar liefst 6000 woningen van het aardgas af te halen. In 2050 wil de gemeente volledig aardgasvrij zijn. 

Transitievisie Warmtetool
Wilt u weten wat de gemeentelijke warmtevisie betekent voor uw woning? Kijk dan op Nederland Aardgasvrij | Regionaal Energieloket .
Het Regionaal Energieloket is het medium van de gemeente voor al uw vragen omtrent de verduurzaming van uw woning.
Meer informatie: www.regionaalenergieloket.nl 

Energie besparen is altijd een goed idee! Boek een gratis bezoek van een energiecoach.
Wist je dat je in de gemeente Bergen op Zoom ook gratis een energiecoach kan boeken? De vrijwilligers van Stichting STEB (Stichting Energietransitie Bergen op Zoom) komen kosteloos bij u langs voor een energieadvies op maat. Boek vandaag nog een afspraak en start met besparen.
Boek hier uw afspraak: Energiecoach aan huis in Bergen op Zoom | Regionaal Energieloket

X
Share via
Copy link
Powered by Social Snap