Algemene School Oost

Onze leerlingen ervaren in de praktijk hoe alles groeit en bloeit.  Door allerlei NME-activiteiten leren ze het belang van voorzichtig om  gaan met hun leefomgeving en het streven naar een duurzame samenleving. Binnen ons onderwijs investeren we vanaf jonge leeftijd in gewenst gedrag, waarmee we het zaadje planten voor een duurzame houding. Door zelf te doen en buiten te beleven wordt de opgedane kennis goed onthouden.
Alle kinderen hebben recht op mooie natuurervaringen en een groene leefomgeving, wat ze beide nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen tot gezonde, gelukkige en duurzame volwassenen.

BiologiePlusSchool

Als een van de eerste basisscholen in Nederland voldoet onze school aan de eisen behorende bij het BiologiePlusSchool label. Een BiologiePlusSchool geeft biologieonderwijs dat voldoet aan onderstaande eisen:

 

  • De school heeft een leerplan biologie voor de groepen 1 t/m 8
  • De leerkrachten zijn bij het ontwerpen en uitvoeren van de biologielessen in staat om uit te gaan van de concept -contextbenadering
  • Door de benadering zal kennis beter beklijven en leiden tot betere kennis, attitude en vaardigheden rondom de thema’s gedrag, voeding, gezondheid en duurzaamheid
  • Leerkrachten leren kinderen een onderzoekende en ontdekkende houding aan die doorgevoerd wordt in nagenoeg alle lessen
  • Leerlingen leren oorzaak-gevolg denken en kunnen inschatten wat hun eigen handelen en dat van anderen voor gevolgen kan hebben voor hun (leef)omgeving.

Om onze school ligt een prachtig groen schoolplein, voorzien van allerlei verschillende biotopen zoals onder andere een vlindertuin, een wildweide, een moestuin, verschillende inheemse soorten bomen en (zeldzame) planten, een hakwal, een vijver en een paddenpoel. Deze groene omgeving trekt veel dieren aan zoals eekhoorns, vleermuizen, egels en verschillende vogelsoorten. Ook zijn er meerdere natuurlijke speelelementen zoals een boomhut, een waterpomp, een klimboom, een buitenlokaal en bospaadjes.

 

We zijn dan ook met recht een “groene” school!
 
 
Algemene School Oost

Algemene School Oost

Kardinaal de Jonglaan 10
4624 ES Bergen op Zoom
0164-236436

 

X
Share via
Copy link
Powered by Social Snap