De Groene Pluim

De Groene Pluim is voor bedrijven die serieus werk maken van de Global Goals en om deze bedrijven stevig te positioneren. Door De Groene Pluim uit te reiken ontstaat er een voorbeeldfunctie voor bedrijven om (nog) bewuster te gaan ondernemen en komt er een positieve beweging op gang.

Het initiatief is tot stand gekomen naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nationaal en Provinciaal Energieakkoord. In Parijs zijn met name afspraken gemaakt over klimaatverandering. Dit wordt beschouwd als het momentum waarop het bedrijfsleven het initiatief heeft genomen. We staan voor een grote uitdaging met de ondernemer in de hoofdrol. Het is daarom dat we de hands-on en eigenlijk de heart-on-mentaliteit van de ondernemen willen koesteren, versnellen en vermenigvuldigen.

Bedrijfsleven als katalysator van verandering
Het bedrijfsleven is de katalysator van verandering, zij is in staat om mondiale doelen te verwezenlijken op lokaal niveau en als rolmodel te fungeren. Kijkend door de Global Goal-bril naar bedrijven die zijn aangesloten bij VNO-NCW, zie je veel bedrijven die ‘goed doen’ in de maatschappij. Grote internationale ondernemingen met een stevig duurzaam beleid en dito global doelstellingen, maar ook prachtige familiebedrijven die toekomstbestendigheid in de genen hebben. Deze laatste groep, de bedrijven die innovatie en duurzaamheid als drijfveer hebben, zijn zich niet altijd bewust van de brede maatschappelijke visie die zij hebben. Ofwel: ze vinden het ‘de normaalste zaal van de wereld’. Door deze bedrijven zichtbaar te maken merken we dat er, een positieve beweging op gang is gekomen en dat de verbindingen tussen bedrijven onderling en overheid op een natuurlijke manier worden gelegd.

Startpunt
Wanneer De Groene Pluim is uitgereikt aan die ondernemer die zich kwalificeert is dit geen eindpunt maar het startpunt. De visie van de desbetreffende ondernemer naar de toekomst is relevant. Wat zijn de ambities? Welke verbindingen zijn wenselijk? Welke kennis en inspiratie wordt er gezocht? Daar ligt de toegevoegde waarde van De Groene Pluim. Het netwerk maakt het mede mogelijk om bedrijven te laten groeien op het gebied van duurzaam ondernemen door de verbindingen te leggen.

De Groene Pluim en VNO-NCW Brabant-Zeeland
Sinds de oprichting van VNO-NCW Brabant Zeeland in 1917 behartigt ze de belangen van het bedrijfsleven, organiseert inspirerende ledenbijeenkomsten en staat aan de basis van vele nieuwe initiatieven, zo ook van De Groene Pluim.
De maatschappelijke rol die bedrijven innemen is groot en bestaat uit meer dan alleen economisch- financieel- of bedrijfsbelang. Maatschappelijke issues worden vaak sneller en ef ciënter door bedrijven opgelost, dan door overheden, onderwijs of burgers. Dat is ook niet vreemd, het is nu eenmaal de eigenschap van de ondernemer om doelgericht te werk gaan en concrete resultaten te boeken. Deze specifieke eigenschap, in combinatie met de maatschappelijke uitdagingen, benoemd in de Global Goals, heeft geleid tot het initiatief De Groene Pluim.

In de overtuiging dat motiveren, stimuleren en ‘doen’ effectief werkt, hebben de portefeuillehouders duurzaamheid van de vier lokale kringen van West-Brabant dit initiatief ontwikkeld.

Postbus 90154
5000 LG Tilburg

Meer weten?
www.degroenepluim.nl

X
Share via
Copy link
Powered by Social Snap