Stadlander

Wij zijn Stadlander, een woningcorporatie met zo’n 15.000 woningen in West-Brabant en Tholen. Een gebied dat te maken heeft met een bevolkings- en huishoudenskrimp. Wij willen dat onze huurders prettig wonen, nu en in de toekomst. Voor aanvaardbare woonlasten, in een duurzame wijk die schoon en veilig is, met goede buren en genoeg voorzieningen in de buurt, zoals scholen en winkels.

Daarom zijn we actief betrokken bij de samenleving. In de stad en in de dorpen. Onze missie is het duurzaam huisvesten van mensen die niet zelfstandig in het wonen kunnen voorzien en daarbij samen met stakeholders werken aan duurzame wijken en kernen waarin het prettig wonen is. Indien mogelijk realiseert Stadlander bij nieuwbouw Nul Op de Meter woningen. Vanaf 2012 plaatst Stadlander op aanvraag van huurders zonnepanelen.

www.stadlander.nl

X
Share via
Copy link
Powered by Social Snap