Streekorganisatie Brabantse Wal 

De Streekorganisatie Brabantse Wal (SOBW) heeft als doel het positioneren en promoten van de Brabantse Wal. Samen met partners vanuit overheid, onderwijs en ondernemingen maken we ons hier sterk voor. Door en naast de lopende projecten is SOBW volop in beweging en in gesprek met de streek om tot een fijnmazig netwerk te komen.

Dit is essentieel om succesvol uitvoering te kunnen geven aan de huidige projecten en de streek ongecompartimenteerd samen te laten werken. Dit geeft energie, brengt beweging, creëert draagvlak en vergroot de aantrekkingskracht van onze streek.

Op dit moment richt SOBW zich op de pijlers Agrifood & Biobased en VTE. De meeste projecten zijn gebouwd op deze pijlers. Daarnaast helpt het koppelen van deze pijlers ons verder te positioneren richting bewoners, ondernemers, overheid, onderwijs en bezoekers. Innovatieprogramma en publieksprogramma trekken hier samen op en verbinden het maatschappelijke, economische en het ruimtelijke domein.

Suikerlab
Van Konijnenburgweg 24
4611 HL Bergen op Zoom

Meer weten?
Mail of bel Célina 
c.van.velthoven@woensdrecht.nl
06 528 213 59

X
Share via
Copy link
Powered by Social Snap