Samen aan de bak

Gemeente Bergen op Zoom werkt hard aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval. Saver is daarbij onze partner voor de inzameling van en verwerking van het huishoudelijk afval. Daarbij werken we ook intensief samen met de andere Saver gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Roosendaal. Door samen te werken kunnen we sneller het gewenste doel realiseren.

Op naar 100 kg restafval!

Gemiddeld 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020. Dat is de doelstelling van het initiatief Samen aan de Bak. Een ambitieuze doelstelling, want in 2017 lag de hoeveelheid restafval in Bergen op Zoom nog op 204 kg per persoon. We moeten dus aan de bak! En we hopen natuurlijk van harte dat ook jij hieraan een steentje wil bijdragen. Maar wat hoort nu waar?

Kijk hier wat in welke bak of waar ingeleverd moet worden.

Waarom afval scheiden?

Afval scheiden is belangrijk. Althans dat vinden wij. Afval scheiden is namelijk goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Afval dat aan de bron gescheiden wordt, kan goed worden hergebruikt of gerecycled. Zo wordt afval weer een grondstof voor nieuwe spullen. Dat scheelt weer nieuwe grondstoffen en energie. Wist je bijvoorbeeld dat veel sportkleding wordt gemaakt van oud plastic? Of wist je dat in 200 mobieltjes genoeg goud zit voor 1 trouwring? Of dat een oude krant 8 keer gerecycled kan worden tot een nieuwe krant? En zo is er nog veel meer mogelijk. Maar wel alleen als we samen aan de bak gaan met beter afval scheiden.

Afval scheiden wordt beloond

Want in gemeente Bergen op Zoom werken we volgens het gedifferentieerde tarievensysteem (Diftar) voor afvalinzameling. De afvalkosten die je betaalt bestaan uit een vast en een variabel gedeelte. Het vaste deel staat vast. Het variabele deel hangt af van hoe vaak je de grijze container aanbiedt. Hoe minder je dit doet, hoe minder je betaalt. We kunnen dit zien door een chip in de container of in de Saverpas voor ondergronds afval. Die houdt netjes bij hoe vaak je de container leegt. Vervolgens berekenen we op basis daarvan het variabele deel. Je betaalt per lediging en niet per gewicht. Zo kun je met goed afval scheiden dus makkelijk besparen!

Direct aan de slag in gemeente Bergen op Zoom!

Wil jij direct aan de slag met (nog) beter afval scheiden in Bergen op Zoom? Of wil je weten wat voor initiatieven er al lopen? Wil jij graag je steentje bijdragen? Hou dan zeker onze website in de gaten en volg ons op Facebook en Instagram.

Initiatiefnemer:

Dit project draagt bij aan:

X
Share via
Copy link
Powered by Social Snap