Saver

Saver N.V. is het regionale afvalinzamelings- en reinigingsbedrijf. Saver verzorgt het inzamelen en bewerken van afval en het reinigen van de openbare ruimte en bedrijfsterreinen en streeft daarmee naar een circulaire leefomgeving. Ook is Saver bestuurder van Stichting De Kringloper, die een vijftal Kringloopwinkels in het werkgebied heeft.

Saver gaat uit van een duurzame bedrijfsvoering met thema’s als kwaliteit, veiligheid en milieu voortdurend op de agenda. Ook probeert Saver mensen met een arbeidshandicap of afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en kwalitatieve manier aan werk te helpen.

Projecten van Saver:

www.saver.nl

www.samenaandebak.nl

Servicelijn, tel. 0165-597 777.

X
Share via
Copy link
Powered by Social Snap