Groene bedrijfsvoering Veiligheidsregio

Hoe maken we de Veiligheidsregio duurzaam?

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) wil graag verduurzamen. Dit doen we al zoveel mogelijk bij onze inkopen en zuinig omgaan met energie. Daarnaast is eind 2018 een speciaal programma opgestart waarbij we op allerlei verschillende vlakken nagaan of het in de toekomst ook duurzaam kan. 

Doelen

Op korte termijn gaan we kijken naar het verbeteren van afvalscheiding en vermindering van plastic. Ook gaan we kijken hoe wij als medewerkers een steentje bij kunnen dragen, zoals het verminderen van energieverbruik en onze reisbewegingen. 

Als er in de toekomst kleine brandweervoertuigen moeten worden vervangen, gaan we over op elektrische voertuigen. Dat betekent ook dat we bij onze kazerne elektrische laadpalen moeten neerzetten. Als het nodig is plaatsen we daar ook zonnepanelen bij.

Een grotere uitdaging is het verduurzamen van de grote brandweervoertuigen. We volgen daarvoor de ontwikkelingen in de transportsector. Het grootste belang is natuurlijk dat deze voertuigen snel en langdurig ingezet moeten kunnen worden, want veiligheid van burgers staat altijd voorop!

Resultaten tot nu toe
Wij kopen energie in bij een groene energieleverancier. Bovendien wordt het verbruik goed in de gaten gehouden. Dat gebeurt met een energiemanagementsysteem. Daarop is precies af te lezen waar de energie wordt verbruikt, zodat we ook beter weten waar we op kunnen besparen. Dit doen we op al onze locaties, onder andere op de twee brandweerkazernes in de gemeente Bergen op Zoom.

De brandweerkazerne in Bergen op Zoom heeft nu zelfs energielabel A. Bij de bouw in 2013, in opdracht van de gemeente Bergen op Zoom, is bijvoorbeeld extra isolerend glas gezet en zijn de daken extra geïsoleerd, net als de gevels en vloeren. Dat is onder andere gedaan met onderhoudsvrije en herbruikbare materialen.

De meeste kazernes, zoals die in Halsteren, zijn geen eigendom van VRMWB, maar van de gemeente. Samen met de gemeenten wordt daarom gekeken hoe we de kazernes kunnen verduurzamen. Dit doen we met een meerjarenonderhoudsplan.

Initiatiefnemer:

Dit project draagt bij aan:

X
Share via
Copy link
Powered by Social Snap